Select Page

Akademi Tamadun Islam dengan kerjasama Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, telah menawarkan Sarjana Muda Pendidikan (Pengajian Islam) dengan Kepujian (Bachelor of Education (Islamic Studies) with Honours)

Sila layari Sarjana Muda Pendidikan (Pengajian Islam)

Pada masa yang sama, Akademi Tamadun Islam menyediakan kursus-kursus teras universiti seperti
1. Pemikiran Sains dan Teknologi
2. Falsafah dan isu semasa
3. Tamadun Islam dan Tamadun Asia