Select Page

Syariah, Law and Economy @ SLEC

Pengenalan SLEC

Syariah, Law and Economy (SLEC) adalah sebuah kumpulan kajian (research group) yang merangkumi pelbagai bidang kepakaran khususnya melibatkan hukum hakam, perundangan sivil dan Syariah, serta ekonomi. Antara kajian yang sedang berjalan adalah seperti pembangunan model bioetika Islam, wakaf kontemporari, pengurusan harta pusaka sama ada harta fizikal atau digital dan banyak lagi. Kumpulan ini juga berharap dapat mengadakan Kerjasama dengan pelbagai pihak, sama ada di dalam negara atau luar negara demi meneruskan kajian hukum Islam bagi memastikan perkembangan sains dan teknologi pada hari ini selari dengan peraturan syarak.

  Bidang Kajian:

  • Syariah Islamiyyah dan Maqasid Syariah
  • Perundangan Syariah
  • Sains Politik
  • Ekonomi dan Muamalat
  • Pengurusan Islam
  • Wakaf
  • Kebudayaan Islam
  • Alam Sekitar
  • Halal

  Ketua:
  Dr. Mohamad Naqib bin Hamdan

  Ahli:

  1. PM Dr. Ahmad bin Che Yaacob
  2. PM Dr. Aminuddin bin Ruskam
  3. PM Dr. Nasrul Hisyam bin Nor Muhamad
  4. PM Dr. Sulaiman bin Kadikon
  5. Tuan Sayed Mahussain bin Sayed Ahmad
  6. Dr. Abdul Halim bin Zulkifli
  7. Dr. Norhidayu binti Muhammad Zain
  8.  Dr. Mohd Khairy bin Kamarudin
  9.  Dr. Nasiibah binti Ramli
  10. Dr. Kawthar Abdalla Mohammedahmed Bayoumi