Selamat datang pelajar-pelajar baru Akademi Tamadun Islam

FSSH : AUDIT PEMATUHAN UG @ FSSH

7 JULY 2020

Majlis Konvokesyen Ke 64 UTM @ DEWAN SULTAN ISKANDAR

24-27 October 2020

FSSH Hodding Ceremony PhD

23 October 2020

KEPAKARAN KAMI

Pendidikan Islam

 • Pengajaran dan Pembelajaran
 • Bahasa Arab
 • Khat dan Jawi
 • Pendidikan Akhlak
 • Pendidikan Akidah
 • Pentadbiran Pendidikan
 • Kaunseling Islam

Syariah

 • Undang-undang Syariah

 • Undang-undang Perbandingan

 • Undang-undang Hak Milik Harta Intelek

Ekonomi dan Muamalat

 • Muamalah dan Kewangan

 • Perbankan Islam

 • Harta Pusaka Islam

Fiqh Sains Halal

 • Sains Halal

 • Syariah dan Sains Halal

 • Fiqh dan Usul Fiqh

 • Fiqh Sains dan teknologi

Dakwah

 • Dakwah

 • Dakwah dan Kepimpinan

 • Dakwah dan Psikoterapi Islam

Usuludin

 • Usuludin dan Falsafah

 • Al-Quran dan Sunnah

 • Hadis dan Pengajian Islam

 • Perbandingan Agama

Tamadun Dan Sejarah

 • Sejarah dan Ketamadunan

 • Tamadun Islam

 • Sejarah Asia Barat

 • Pengajian Islam

Total Staff

40 JB, 7 KL

Professors

PhD Holders

Associate Professors

Senior Lectures