Select Page
Selamat Bersara Prof Dr Ajmain

Selamat Bersara Prof Dr Ajmain

  Warga Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan ingin merakamkan setinggi-tingggi penghargaan dan terima kasih atas segala sumbangan dan bakti yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan di FSSH dan UTM umumnya dan sepanjang menjalankan tugas sebagai Pengerusi Akademi...