By : Halimah binti Ma’alip
School : Language Academy
Audience : Undergraduate
Language : Bahasa Melayu
Description:

Video ini menerangkan kepada pelajar luar negara tentang jenis-jenis warna dalam bahasa Melayu.

Type: Video
Category: Language