By : PROF. DR. ZAIDATUN TASIR
School : School of Education
Audience : Anyone Interested
Description:

Video ini mengandungi perkongsian ilmu mengenai tips dan tricks untuk mendapatkan fokus kajian dalam bidang pendidikan. Skop perbincangan yang difokuskan ialah mengenai mengenalpasti permasalahan kajian dalam menjalankan Penyelidikan Pendidikan.

Type: Video
Category: Social Sciences