By : Mohd Safarin bin Nordin
School : School of Education
Audience : Anyone Interested
Language : Bahasa Melayu
Description:

Ditunjukkan langkah-langkah membina pengorakan Kon menggunakan kaedah jejarian.

Type: Video
Category: Technical