Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa fakulti akan mengadakan Sesi Perkongsian Pengalaman Perancangan & Penyediaan Proposal Geran Penyelidikan Transdisiplin sebagaimana butiran berikut:

Tarikh : 13 Ogos 2018 (Isnin)
Masa : 2.15 – 5.00 petang
Tempat : Dewan Kuliah 8, Blok N24, UTM Johor Bahru

Agenda:

i) Taklimat Geran Penyelidikan Transdisiplin (TDR) GUP oleh Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi, Pembangunan & Alumni)

ii) Sesi perkongsian pengalaman oleh YBhg. Prof. Dr. Yeo Kee Jiar

iii) Sesi perbincangan & perancangan Geran TDR

3. Sehubungan itu, semua staf akademik adalah dijemput untuk hadir. Kerjasama dan kehadiran semua didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.