Ringkasan Sesi ke-3 Bicara Buku “Islam dan Sekularisme”: Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak bersama PM Dr. Khalif Muammar A. Harris | 5hb November 2020

Disediakan oleh: Muhammad Zul-Faisal bin Omar (Pelajar Pasca Siswazah RZS-CASIS) Sesi membicarakan mengenai Kristian dan semangat sekularisme yang memusuhi agama, pada bab ketiga ini, al-Attas membicarakan pula mengenai faham agama yang sewajarnya difahami oleh setiap...