Peri Bahasa dan Diri Insan

Ringkasan Syarahan Sabtu Malam oleh Tan Sri Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas 8 FEB 2014 Alhamdulillah, Siri Syarahan Sabtu Malam anjuran CASIS-UTM diteruskan pada semester ini, dengan persetujuan dan kerelaan hati YM Tan Sri Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib...