+607-5534280 or +607-5534844 or +607-5534169 humanities@utm.my

DOWNLOAD

Quick Links for Staff and Students

Social Media Guidelines

 Google Drive

Manual Document For How to Use Google Drive

Webometrics UTM

 

Bahan Bengkel JPU

 

Policy & Regulations Information Communication Technology (ICT), UTM

>English Version >Malay Version

 

LPPT Form

 

1
Briefing on the new yearly appraisal form penilaian prestasi tahunan (LPPT) for the academic staff
List Of Form
1
Borang A (Borang Permohonan Menghadiri Seminar/Persidangan/Latihan/Bengkel/Mesyuarat/Lawatan Rasmi Ke Luar Negara)
2.
Borang C (Permohonan Lawatan Ke Luar Negara/ Application For Personal Overseas Trip)
3
Borang Permohonan Cuti Rehat
4
Borang Cuti Isteri Bersalin
5
Borang Cuti Kematiah Ahli Keluarga Terdekat
6
Borang Cuti Gantian
7
Borang Sijil Cuti Sakit – (Kertas warna biru)
8
Borang Bertugas Di Luar Kampus (Hijau)
9
Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
10
Pendahuluan Perjalanan
11
Tuntutan Membawa kenderaan sendiri
12
Tuntutan Elaun Perjalanan Luar Negeri
13
Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa
14
Tuntutan Menghadiri Kursus
15
Tuntutan Perjalanan – Latihan Mengajar
16
Tuntutan Pembelian Wang Sendiri
17
Lawatan Keluar Negeri (Persendirian selain Singapura)
18
Penambahan Tanggungan
19
Pertukaran Klinik Panel
20
Perubahan Taraf Perkahwinan
21
Jawatan Pensyarah Sambilan
22
Tuntutan Pensyarah Sambilan
23
Syarat-Syarat Kelulusan Menghadiri Program Latihan Staf (Hijau)
24
Borang Pengesahan Menghadiri Kursus Latihan Program Pembangunan Staf (Biru) – *Sila cetak depan belakang.
25
Borang Menghadiri Seminar Bengkel Persidangan Kursus Latihan Anjuran Luar UTM (Biru) – *Sila cetak depan belakang
26
Borang Laporan Kursus & Kertas Kerja (Biru) – diisi selepas hadir
27
Borang Permohonan Lawatan Ke Luar Negeri (Lawatan Persendirian Ke Singapura)
28
Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Balik Rawatan Pergigian
29
Borang Permohonan Menggunakan Bilik Kuliah atau Bilik Seminar Sekolah Pendidikan
30
Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Sekolah Pendidikan
31
Borang Permohonan Cuti Bersalin
32
Borang Tempahan Dan Pengesahan Penginapan Scholar’s Inn
33
Panduan Kontraktor – Pemilikan Tapak
34
Borang Tempahan Makanan Sekolah Pendidikan
35
Garis Panduan Tempahan Makanan Sekolah Pendidikan
36
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
37.
Borang Permohonan Cenderamata
38.
Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung Dan Suami Yang Bekerja Di Lokasi Berdekatan
39.
Borang Kebenaran Daripada Ketua Jabatan Mengambil Baki  GCR (Setelah Mengenapkan 150 Hari) Sebagai Cuti Rehat Sebelum Bersara
40.
Borang Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
41.
Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung Dan Suami Yang Bekerja Di Lokasi Berdekatan
42.
Kebenaran Menjalankan Kerja Lebih Masa/ Di Luar Waktu Pejabat
(Untuk digunakan oleh Staf Profesional & Pelaksana )
43.
Borang Permohonan Tuntutan Rawatan Klinik Bukan Panel (Borang Biru)
 Application form contract non citizen
1
Check list application in BI
2
Check list application in BM
3
Application UTM Form
4
Medical Check-up Report
5
CV format

 

Examination Form

 

1. Borang Maklumat Kertas Soalan
2. Borang Moderasi
3. Borang Pengesahan Pembetulan

 

Audit

 

1. Borang Annual Programme Assessment Report (APAR)