+607-5533333 humanities@utm.my

PROGRAM : FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE) 2015

PESERTA : Pelajar Tahun Satu Fakulti Pendidikan

OBJEKTIF PROGRAM:

  1. Memberikan pendedahan kepada pelajar tahun satu tentang sistem semester di universiti.
  2. Memberikan pendedehan kepada pelajar tahun satu tentang strategi pembelajaran di universiti
  3. Memberikan suntikan semangat kepada pelajar tahun satu dalam menghadapi suasana baru
  4. Menyediakan platform kepada pelajar tahun satu untuk mengenali pensyarah-pensyarah mereka dan penasihat akademik mereka
  5. Memberikan pengetahuan kepada pelajar tahun satu mengenai halatuju kerjaya setelah mereka tamat belajar
  6. Memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai bahan pengajaran bertulis (WIM) sebagai persediaan mereka menghadapi latihan mengajar
  7. Memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap suasana sekolah yang sebenar

 

No Tarikh Masa Tempat Program
1 9 Mei 8.00 pg –  5.00 ptg Bilik Seminar – Bunga Lawang Forum FYE:
Cabaran dan Harapan?
2 10 Mei 8.00 pg –  5.00 ptg KV Tanjung Puteri -Dr Yusri, Dr. Adnan Dr. Khair (Auto, Kimpalan)

KV Kota Tinggi -Dr. Kamalul, Dr. Safarin (Mesin, Elektrik, Elektronik, Aircond)

SMT JB -Dr. Mahyuddin, Dr. Zol. Dr. Dayana (Binaan Bangunan)

Lawatan ke
Kolej Vokasional dan SMT sekitar JB
3 16 Mei 8.00 pg –  5.00 ptg Bilik Seminar – Bunga Lawang Bengkel Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM).