+607-5534026 +607-5532206 humanities@utm.my

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Sukacita dimaklumkan bahawa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ingin meraikan kecemerlangan pelajar dalam bidang akademik dan kokurikulum dalam satu majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar FSSK *(JAUHAR 2022) yang akan diadakan pada 25 Oktober 2022.
Anugerah ini terbuka kepada SEMUA pelajar FSSK sama ada pelajar prasiswazah mahupun pascasiswazah!

Senarai anugerah adalah seperti berikut:
👩‍🎓Anugerah Pemimpin Terbaik Fakulti/Persatuan/Kelab
👩‍🎓Anugerah Penglibatan Terbaik Badan Beruniform
👩‍🎓Anugerah Inovasi
👩‍🎓Anugerah Atlet Terbaik
👩‍🎓Anugerah Wacana Intelek (Seminar/Webinar/Kolokium)
👩‍🎓Anugerah Pemimpin Sukarelawan
👩‍🎓Anugerah Khas Kecemerlangan Akademik Terbaik Pasca Siswazah (PG)
👩‍🎓Anugerah Khas Kecemerlangan Akademik Terbaik Pra Siswazah (UG)

Borang pencalonan, serta maklumat lanjut kriteria bagi setiap anugerah boleh didapati di pautan berikut: https://humanities.utm.my/student/jauhar/

Kami amat berharap Y.Brs. Prof./ Prof. Madya/Dr./ Saudara dapat menggalakkan para pelajar untuk memohon pencalonan bagi anugerah-anugerah yang disenaraikan di atas.

Tarikh tutup permohonan: 15 September 2022