ICC Engagement Session (RG ​Fakulti Akademi Bahasa, UTM): Increase Your Research Impact Via Commercialization

ICC Engagement Session (RG ​Fakulti Akademi Bahasa, UTM): Increase Your Research Impact Via Commercialization

Tarikh: ​22 MEI 2018
Masa: ​​2:30 – 4:30 ptg
Tempat: Bilik Seminar 1, Tingkat 3, D05
Antara Isu/Agenda yang dibincangkan semasa perjumpaan ​termasuklah: 
1) ​Kenalpasti projek penyelidikan yang berpotensi menjana pendapatan kepada ahli-ahli RG
2) Perkongsian tips / kaedah penjanaan pendapatan melalui komersilisasi daripada projek-projek penyelidikan atau perundingan yang sedang diusahakan oleh RG
3) Taklimat lain (jika diperlukan)
– Proses Pemfailan Harta Intelek dan Sistem Innocomms​
– Permohonan Dana Dan Pembangunan Prototaip ICC 
– Proses Perlesenan UTM-SpinOff
Azlin Abd Jamil 
 Innovation and Commercialisation Centre (ICC), 
Industry Centre, Technovation Park, 
Universiti Teknologi Malaysia, 
81310 Skudai, Johor 
Tel (O): +607 5591584 
Tel (HP): +6019 7769000 
Fax: +607 5576904 
E-mail: azlinjamil@utm.my