LIST OF  EVENTS 

Faculty of Social Sciences and Humanities

Mar
4
Thu
2021
FSSH : MESYUARAT ANUGERAH KUALITI AKADEMIK (AKA 2020) BAGI TAHUN 2021 FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN BIL. 03/2021 @ https://utm.webex.com/meet/p-joha
Mar 4 @ 10:00 – 12:00
Mar
9
Tue
2021
FSSH : TENTATIF : MESYUARAT JAWATANKUASA AKADEMIK FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN BIL.03/2021
Mar 9 all-day
Mar
16
Tue
2021
FSSH : TENTATIF : MESYUARAT JAWATANKUASA AKADEMIK KHAS FSSH BIL. 04/2021 @ https://utm.webex.com/meet/hazlinastam
Mar 16 @ 09:00 – 12:00