+607-5534280 or +607-5534844 or +607-5534169 humanities@utm.my

Sukacita dimaklumkan bahawa Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi (SHARPS), Fakulti  Sains Sosial dan Kemanusia, UTM akan menganjurkan Syarahan Professor Adjung  bertajuk Kesihatan Mental & Rawatan Holistik, anda dijemput hadir  (Mata CPD disediakan)  
pada ketentuan berikut: 

Tarikh
22 Oktober 2019 (Selasa)
Masa
2.15 Petang
Tempat
Dewan Konvensyen,   BlokT08, UTM Johor Bahru
 
Penceramah
YG. BHG. PROF DATUK DR MOHAMED HATTA SHAHAROM
Pengerusi Lembaga Pengelola DBP