+607-5533333 humanities@utm.my

Dr Norah Md Noor (Penolong Pengurus Fasiliti) telah mewakili Fakulti Pendidikan untuk membentangkan Laporan Anugerah Teknologi Maklumat di Dewan Seminar, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi, UTM Johor Bahru. 

Program ini merupakan satu program perkongsian diantara pelbagai Pusat Tanggungjawab UTM mengenai amalan Teknologi Maklumat merujuk kepada Polisi, SOP dan inovasi dari segi pembangunan dan penggunaan sistem sedia ada bagi perlaksanaan pelbagai tugas dan Pengajaran dan Pembelajaran.