Select Page

Assalamualaikum wr. wbt./ Selamat Sejahtera,

??????? ??????????? ?????? ?????? ????? ????

???? ??????? ?

?️ 21 ????????? 2021 (??????)
⏰ 3.30 ?????? – 5.00 ??????

???????? ? – ????????? ???????? ?????? ??? ??? ??????

Panel 1: Puan Zuraidah Binti Daud
Tajuk: Keganasan Rumahtangga: Pedulikah kita?

Panel 2: Puan Ong Chin Lan
Tajuk: Keganasan Rumahtangga: Trend dan Mengenali Hak Anda

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

???????? ?? – ?????????? ??? ?????????? ???????

Panel 1: Prof. Madya Dr. Siti Hamidah Bt Mohd Setapar
Tajuk: Usahawan Wanita dan Kemakmuran Ekonomi: Meneroka Peluang melalui Produk Perniagaan

Panel 2: Puan Mohana Syvalingam
Tajuk: Cabaran Usahawan Wanita

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

???????? ?? – ?????????? ??? ??????????

Panel 1: Prof. Datin Dr. Norizan Binti Abd Razak
Tajuk: Memperkasa Kepimpinan Wanita

Panel 2: YBhg. Datuk Zunaidah binti Idris
Tajuk: Peluang dan Potensi Wanita sebagai “Leadership”

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

???????? ?? – ?????????? ????? ???????? ??????

Panel 1: Prof. Madya Dr. Mahani binti Mokhtar
Tajuk: Menangani Isu Kemiskinan dalam Wanita

Panel 2: Hjh Nor Akmal Binti Hj.Muhammad
Tajuk: Bagaimana Melahirkan Usahawan Muda Wanita dalam Menangani Kemiskinan Bandar

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

?Mata CPD disediakan bagi warga UTM
?E-sijil diberikan kepada semua peserta

Kehadiran anda amat dialu-alukan. Terima kasih.