Select Page

Assalamualaikum wr. wbt./ Selamat Sejahtera,

??????? ??????????? ?????? ?????? ????? ????

???? ??????? ?

?️ 21 ????????? 2021 (??????)
⏰ 2.00 ?????? – 3.30 ??????

???????? ? – ??????, ???????? ??? ???????

Panel 1: Puan Aminah Binti Mokhtar
Tajuk: Peranan Wanita dalam Kesusasteraan

Panel 2: Puan Masfira Binti Hilman
Tajuk: Pemerkasaan Wanita melalui Kesenian Islam

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

???????? ? – ??????, ??? ???????, ????? ???? ???

Panel 1: YM Datuk Tengku Naufal Bin Tengku Mansor
Tajuk: Wanita dan Hak Asasi Manusia

Panel 2: Puan Hamidah Binti Hassan
Tajuk: Kesaksamaan Wanita OKU dalam Pemerkasaan Wanita

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

???????? ? – ????????????

Panel 1: Prof. Madya Dr. Sharifah Hayaati Syed Ismail
Tajuk: Wanita dalam Keseimbangan Kerjaya & Keluarga Semasa Pandemik Covid-19 di Malaysia: Isu & Penyelesaian menurut Perspektif Islam

Panel 2: Puan Noorafizah Abdul Aziz
Tajuk: Keluarga Dijunjung, Kerjaya Dikendong; Perkongsian Pengalaman Membesarkan 14 Orang Anak Kandung

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

???????? ? – ??????????? ?????????, ???????? ??? ??????????

Panel 1: Encik Redza Shahid Md Ridzuan
Tajuk: Peranan MaGIC kepada Pembangunan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif

Panel 2: Puan Noreles Binti Ali
Tajuk: Sumbangan Kolej Komuniti kepada Pembanguan Masyarakat melalui Pembelajaran Sepanjang Hayat

Link FB- https://www.facebook.com/humanities.utm

?Mata CPD disediakan bagi warga UTM
?E-sijil diberikan kepada semua peserta

Kehadiran anda amat dialu-alukan. Terima kasih.