+607-5533333 humanities@utm.my

Kursus Learning & New Web Emerging Technology bagi Pensyarah Afganistan bawah projek Perundingan Lantikan Pusat Pendidikan Kejuruteraan (CEEE) pada 14-15 April 2018.